van je team wit

De Versterking van je Team

Teamontwikkeling

Het is goed om te weten wat je verantwoordelijkheden zijn binnen een proces, voor jou als individu en als groepslid. Dat komt ook de kwaliteiten van het team als geheel ten goede. Elk individu zorgt voor een verrijking van het team. De vraag is of dit gezien en gewaardeerd wordt? Of worden ontwikkelingen binnen het team soms afgeremd door een minder passende groepsdynamiek? Zijn er teamleden die het gevoel hebben er niet helemaal bij te horen?

Wat is de plaats van het team in de organisatie? Hoe is het imago?

Allemaal vragen die beantwoord moeten worden wil je je team kunnen versterken. Een groep mensen is nog niet per definitie een team. Daarvoor moet de groep eerst een ontwikkeling doormaken. Vaak ontstaan er als vanzelf (informele) leiders, rituelen en gewoontes. Het is belangrijk dat elk individu tot zijn recht komt binnen het team. Alleen op die manier ontstaat er een goede groepsdynamiek en kan het team zijn plaats gaan innemen binnen de rest van de organisatie.

Dit vereist niet alleen vakinhoudelijke deskundigheid van de individuele leden van het team, het is ook van belang om goed te kunnen waarnemen. De Versterking leert je je eigen handelen waar te nemen en het effect daarvan op anderen en op je directe omgeving in te zien. De juiste begeleiding, training of aansturing kan een team op dit gebied in een stroomversnelling brengen.

Na een goede inventarisatie wordt bepaald welke middelen op welke manier kunnen worden ingezet om individuen binnen een team beter tot hun recht te laten komen, de teamprestaties te bevorderen of de positionering van het team binnen de organisatie te verbeteren. Daarbij kijken we niet alleen naar de ontwikkeling van de soft competenties, ook de procesinrichtingen waarin het team functioneert komen aan bod.

Door je bewust te worden van de communicatiestijlen en -technieken, leer je om als team beter naar elkaar te luisteren zonder vooroordelen. Je gaat op zoek naar de oorzaak van een probleem in plaats van naar de veroorzaker. We werken aan gesprekstechnieken, maar vooral ook aan luistertechnieken. Indien nodig leggen we de relatie met proceskwaliteit verbeteringen of individuele ontwikkeling.