specifieke wensen wit

De Versterking van je Specifieke wensen

Maatwerk

Het beschreven aanbod is een slechts een greep uit de mogelijkheden van De Versterking. Vaak blijkt uit een eerste inventarisatie dat er behoefte is aan een aanpak op maat. In dat geval zetten we in goed overleg een route uit, volledig gericht op de te behalen doelen. Ook combinaties van de verschillende elementen zijn mogelijk op het gebied van individuele begeleiding, groepstrainingen en aansturing van teams. Alles uiteraard in goed overleg.