van je proces wit

De Versterking van je Proces

Proceskwaliteit verbeteringen

Om te kunnen beoordelen of een proces goed is verlopen, meten we de prestaties door middel van Kritische Prestatie Indicatoren, ofwel KPI’s. Beoordelingen en beloningen worden veelal direct aan de uitkomsten van deze indicatoren gekoppeld.

Mocht je er gedurende de uitvoering van je werk, opdracht of project achter komen dat de afgesproken resultaten niet gehaald dreigen te worden, dan is het zaak om zo snel mogelijk te achterhalen wat de reden daarvan is. Het op de juiste manier interpreteren van een KPI is hierin essentieel. Maar al te vaak wordt er op basis van een KPI te snel een oplossing bedacht, zonder naar de daadwerkelijke oorzaak te kijken. Hierdoor blijven problemen zich voordoen, met de nodige frustraties als gevolg.

De Versterking helpt je met een meer gestructureerde aanpak. In de praktijk implementeren we ‘on the job’ een gepaste methodiek. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd, waarin betrokkenen het vermogen ontwikkelen om een feitelijk gesprek met elkaar aan te gaan, zonder iemand aan te vallen en zonder jezelf aangevallen te voelen. Op die manier achterhaal je op basis van feiten wat de reden is dat een proces niet goed loopt, of dat iemand niet met het proces uit de voeten kan. Het eindresultaat is een reeks mogelijke oplossingen die bijdragen aan een betere beheersing van het proces.

Het advies is om niet meer op zoek te gaan naar een oplossing zonder dat je de exacte oorzaak weet. Probeer niet de schuldige te achterhalen, maar datgene waar de persoon of het team last van heeft.

Merk je dat er ook een ontwikkelvraag ligt bij een collega uit je team, kijk dan eens bij:

De Versterking van Jezelf

De Versterking van je Team