AANDACHTSGEBIEDEN

De Versterking biedt meerdere oplossingen voor meerdere uitdagingen en vraagstukken. Samen kijken we niet alleen naar het individu en de verhoudingen binnen een groep, maar vooral ook naar de processen. De combinatie van soft en hard skills maakt het aanbod van De Versterking bijzonder.

van jezelf

De Versterking van Jezelf

Hoe gaat het met je? Lukt het je om je doelen te bereiken? Of heb je je doelen misschien niet helder voor ogen? Loop je vast op je werk of heb je een conflict in de privésfeer? Vind je het lastig om je te profileren? Heb je moeite met je collega’s, de politiek of de cultuur van de organisatie waarvoor je werkt....

van je team

De Versterking van je Team

Het is goed om te weten wat je verantwoordelijkheden zijn binnen een proces, voor jou als individu en als groepslid. Dat komt ook de kwaliteiten van het team als geheel ten goede. Elk individu zorgt voor een verrijking van het team. De vraag is of dit gezien en gewaardeerd wordt...

van je proces

De Versterking van je Proces

Om te kunnen beoordelen of een proces goed is verlopen, meten we de prestaties door middel van Kritische Prestatie Indicatoren, ofwel KPI’s. Beoordelingen en beloningen worden veelal direct aan de uitkomsten van deze indicatoren gekoppeld...

van je vaardigheden

De Versterking van je Vaardigheden

Behalve voor coaching, begeleiding en advies, wordt de expertise van De Versterking ook ingezet voor kennisoverdracht. Trainingen op maat, waarin wordt gevarieerd in tijd, duur, intensiteit, locatie en onderwerp behoren tot de mogelijkheden...

van je project

De Versterking van je Project

Ligt er binnen je organisatie een vraagstuk dat in projectvorm aangepakt dient te worden? Dan kan De Versterking helpen bij zowel het definiëren van de aanpak als bij de uitvoer van het project. Daarbij zijn niet alleen voortgangsbewaking en een goede planning van belang, ook de samenwerking tussen de projectleden verdient aandacht...

specifieke wensen

De Versterking van je Specifieke wensen

Het beschreven aanbod is een slechts een greep uit de mogelijkheden van De Versterking. Vaak blijkt uit een eerste inventarisatie dat er behoefte is aan een aanpak op maat. In dat geval zetten we in goed overleg een route uit, volledig gericht op de te behalen doelen...

van jekennis

De Versterking van je Kennis

NLP Essentials. De NLP Essentials cursus raakt, zoals de naam al doet vermoeden, de essenties van NLP. Dit betekent dat we in een cursus van 3 delen, de belangrijkste onderwerpen van NLP zullen behandelen en beleven. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk oefeningen. Met name vanwege de door jouw zelf ingebrachte praktijk voorbeelden en casuïstiek, is het belangrijk dat we in kleine groepen werken. Dit betekent een maximum van 12 personen.